6360 sayılı Büyük Şehir Belediye Kanunu ile Belediyemizin kapanma kararı alınmıştır.